Tulipisteen takuu- ja palautusehdot

TAKUU

Valmistaja myöntää työ- ja materiaalitakuun tulisijaan seuraavin ehdoin:

  • Takuun voimassaoloaika on yksi vuosi ostopäivästä (12 kk).
  • Takuu korvaa takuuaikana havaitut työ- ja materiaalivirheet.

 

TAKUU EI KORVAA

Käyttövirheistä, huolimattomuudesta, puutteellisesta hoidosta ja muista ulkopuolisista tekijöistä aiheutuvia vaurioita, eikä myöskään rahti- ja matkakustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia.

 

PALAUTUKSET

Palautettava tuote täytyy olla myyntikelpoinen eli käyttämätön.

Mikäli palautettavassa tuoteessa on osia, joita ei voi käyttää naarmujen tai muiden tuotetta heikentäviä seikkojen vuoksi, pienennetään hyvityssummaa.

Palautettavat osat mielellään pakattava alkuperäiseen laatikkoon.

Palautuksesta sovittava joko puhelimitse tai sähköpostilla erikseen.

 

Normaalit valmistus- ja työstöjäljet

Tuotteesta ja sen valmistusmenetelmistä johtuen saattaa Cor-Ten -teräsosissa olla jo uutena patinaa joko pilkkuina tai yhtenäisempänä (ala/sisäpinnalla) sekä työstömenetelmästä johtuvia hankausjälkiä lähinnä maljassa, jossa tuli palaa.

Työstöjäljet ovat täysin normaaleja ja tasoittuvat käytössä sekä tuotteen patinoituessa.

Ruostumattomassa vaippaosassa (jossa tulen kuvia) voi olla alapinnalla hieman leikkausroiskeita, mutta ne jäävät piiloon kasausvaiheessa.